ИдентификацияПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

 

 

„Строителство на обект: "Реставрационни и консервационни работи в музей „Талпената къща” с. Баня"

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

file icon pdf АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ - РАЗРЕЗ А-А

file icon pdf АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ - РАЗРЕЗ НА НАВЕС

file icon pdf АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ - РАЗРЕЗ НА ПЕЩ

file icon pdf КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

file icon pdf ФАСАДИ

file icon pdf ПОКРИВНИ ЛИНИИ

file icon pdf РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СУТЕРЕН

file icon pdf РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Реставрационни и консервационни работи в музей „Талпената къща” с. Баня" - КЛАСИРА на първо място " Ремстрой - ИТД "ЕООД гр.Пловдив.

Последно променен на Вторник, 20 Май 2014 13:17