ИдентификацияПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

 

Възлагане на обществена поръчка по реда на гл. VІІІ а от ЗОП с предмет:  „Строителство на обект: Възстановяване на паркови пространства в с. Оборище и с. Панагюрски колонии“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Възстановяване на парка при Руски паметник в с. Оборище ”; Обособена позиция 2: „Възстановяване на паркови пространства и алеи в с. Панагюрски колонии”

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА - ОБОРИЩЕ

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА - ОБОРИЩЕ

file icon pdf КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

file icon pdf ГЕН ПЛАН - ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА - ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ

file icon pdf КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ - ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ

file icon pdf ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

file icon pdf КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Строителство на обект: Възстановяване на паркови пространства в с. Оборище и с. Панагюрски колонии“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Възстановяване на парка при Руски паметник в с. Оборище ”; Обособена позиция 2: „Възстановяване на паркови пространства и алеи в с. Панагюрски колонии” - КЛАСИРА на първо място Консорциум „ВиДжиАр ДжиЕл“ ДЗЗД, гр.Пловдив.


Последно променен на Вторник, 20 Май 2014 13:14