ИдентификацияАнкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Предучилищно образование
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Начален етап на основна образователна степен
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Прогимназиален етап на основна образователна степен
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Средно образование
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

file icon pdf РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

file icon pdf ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

file icon pdf ЧАСТ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКА

file icon pdf ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ

file icon pdf РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО

file icon pdf КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

file icon pdf ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Строителство на обект - реконструкция и ремонт на Стара Баня и обособяване на Център за временни изложения с туристическа цел" - КЛАСИРА на първо място " Ремстрой - ИТД "ЕООД гр.Пловдив.

Последно променен на Вторник, 20 Май 2014 13:21