ИдентификацияПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Строителство на обект„Ремонт на читалища в с. Елшица и с. Бъта" по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „ Ремонт на НЧ "Васил Левски - 1925", с. Елшица; Обособена позиция № 2: „Ремонт на НЧ "Никола Йонков Вапцаров- 1927", с. Бъта”

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf Обособена позиция № 1 - Елшица

file icon pdf Обособена позиция № 1 - Елшица

file icon pdf Обособена позиция № 2 - Бъта

file icon pdf Обособена позиция № 2 - Бъта

КЛАСИРАНЕ на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Строителство на обект: „Ремонт на читалища в с. Елшица и с.Бъта“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на НЧ "Васил Левски - 1925", с.Елшица“ Обособена позиция № 2: „Ремонт на НЧ"Никола Йонков Вапцаров- 1927", с.Бъта“, въз основа на резултатите от извършената комплексна оценка (КО) на офертите както следва:

За Обособена позиция № 1: „Ремонт на НЧ "Васил Левски - 1925", с.Елшица“

Първо място: „Седстрой“ ЕООД гр.Самоков с КО 99.67 точки;

Второ място: Консорциум „ВиДжиАр ДжиЕл“ ДЗЗД, гр.Пловдив с КО 79.49 точки;

За Обособена позиция № 2: „Ремонт на НЧ"Никола Йонков Вапцаров- 1927", с.Бъта“

Първо място: Консорциум „ВиДжиАр ДжиЕл“ ДЗЗД, гр.Пловдив с КО 98.57 точки;

Второ място: -„Седстрой“ ЕООД гр.Самоков с КО 96.67 точки;


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

„Строителство на обект: "Възстановяване на спортни площадки"

по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Възстановяване на спортна площадка за мини футбол – с. Оборище”;

Обособена позиция № 2: „Възстановяване на две спортни площадки за футбол, баскетбол и волейбол – с. Панагюрски колонии”

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon doc Документация за участие

file icon pdf Обособена позиция № 1

file icon pdf Обособена позиция № 1 - 01

file icon pdf Обособена позиция № 1 - 02

file icon pdf Обособена позиция № 2

file icon pdf Обособена позиция № 2 - 01

file icon pdf Обособена позиция № 2 -02

file icon pdf КС и ТС

Класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Строителство на обект: "Възстановяване на спортни площадки"

по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Възстановяване на спортна площадка за мини футбол – с. Оборище”;

Обособена позиция № 2: „Възстановяване на две спортни площадки за футбол, баскетбол и волейбол – с. Панагюрски колонии”

- КЛАСИРА на първо място " Ремстрой - ИТД "ЕООД гр.Пловдив.

Последно променен на Вторник, 20 Май 2014 13:13