ИдентификацияПУБЛИЧНА ПОКАНА Печат Е-мейл

Доставка   на строителни материали, необходими на Община Панагюрище по позиции:

Позиция 1 „Бетонови изделия”;

Позиция 2 „Инертен материал”;

Позиция 3 „Цимент”.

file icon pdf ПУБЛИЧНА ПОКАНА

file icon pdf Техническа спецификация

file icon doc Образци

Класиране на участниците относно проведената поръчка за избор на изпълнител за услуга по реда на чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП с предмет:

Доставка   на строителни материали , необходими на Община Панагюрище” по позиции:

Позиция 1 „Бетонови изделия”;

Позиция 2 „Инертни строителни материали”;

Позиция 3 „Цимент”,

 

За обособена Позиция 1 „Бетонови изделия”

на І място – „ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ”ЕАД, ГР. СОФИЯ

на ІІ място -  „ ЛЕО БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД, ГР.БУРГАС

на ІІІ място„РАПИД - ЕКО” ООД, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

на ІV място„ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ” ЕООД, ГР. БУРГАС

За обособена Позиция 2 „Инертни строителни материали

на І място – „РАПИД - ЕКО” ООД, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

За обособена Позиция 3 „Цимент”

на І място – „РАПИД - ЕКО” ООД, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

 

Последно променен на Понеделник, 14 Април 2014 12:30