ИдентификацияОткрита процедура по ЗОП Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

“Текущ ремонт по поддържане на улици в Община Панагюрище – 2014 г."

file icon pdf РЕШЕНИЕ № 8 от 20.02.2014 г.

file icon pdf ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

file icon doc ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

file icon pdf Разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП към 14.03.2014 г.

file icon pdf Образец № 16 - Проект на договор

file icon pdf Отваряне на ценовите оферти

В изпълнение на чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъдат оповестени на 03.04.2014 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Панагюрище.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

Адв. Димитър Куртев

Председател на комисията

file icon pdf Решение № 16 от 04.04.2014 г. за класиране

Последно променен на Петък, 04 Април 2014 12:08