ИдентификацияОтваряне на ценови оферти Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

ОТНОСНО: Процедура по възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на  одит по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.69а от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници в горецитираната процедура ще се проведе на 29.01.2014 г. от 14:00 часа в заседателна зала на първи етаж в административната сграда на Община Панагюрище.

Кирил Дойчинов

Председател на комисията