Кръгла маса ще се проведе в Исторически музей - Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


На
11 септември (сряда) от 11 часа, в Залата на Исторически музей - Панагюрище ще се проведе Кръгла маса за представяне на Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители.

Събитието е част от проект “Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители”, който се реализира от Сдружение „Център за обучение и услуги”, в партньорство с германската организация xit GmbH (консултантска компания, която координира мрежа от организации и институции в социалната, образователната и здравната сфера) и Фонд за превенция на престъпността - ИГА. Основна цел на проекта е да се подобри качеството на живот на хората в България, при съвместна работа между нашата и германската държава, чрез изграждането на платформа за съвместна работа по проекти, насочени към засилване на социалното включване на правонарушители.

Кръгли маси се провеждат в пет общини от Южен Централен регион. Платформата ще бъде учредена в Пазарджик през месец септември.

Проект “Българо-германска платформа за иновативни политики и решения при социалното включване на правонарушители” се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „Без граници”.