ИдентификацияОбщина Панагюрище внесе проект по мярка 321 Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   

 

Областна дирекция фонд „Земеделие“ град Пазарджик от 9 септември 2013 г. започна прием на проекти по една от най-атрактивните мерки на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) – 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“.

Община Панагюрище в първия ден внесе проект „Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в селата Баня, Бъта и Панагюрски колонии – община Панагюрище“ на обща стойност 5 867 430, 15 лева без ДДС.

Основната цел на настоящия проект е подобряване на качеството на доставените питейни води в селата Бъта, Баня и Панагюрски колонии и ограничаване на загубите от питейна вода, както и преодоляване на водния режим през летните месеци.

 

Последно променен на Вторник, 10 Септември 2013 08:19