ПОКАНА за Регионален певчески фолклорен фестивал „Ха, надпей ме!“ Печат Е-мейл
Написано от PR   Народно читалище „Христо Ботев – 1927“, село Левски, отправя ПОКАНА за участие в Х-ото издание на Регионален певчески фолклорен фестивал  „ХА, НАДПЕЙ МЕ”.

Дата на провеждане:  15 юни 2024 год. /събота/

Час: 10.30 часа

Място: Народно  читалище ”Христо Ботев-1927”  - с. Левски


ОРГАНИЗАТОР: НЧ ”Христо Ботев-1927” и  Кметство - с. Левски   с      финансовата  подкрепа  на Община Панагюрище.


ЦЕЛИ:

-         Издирване, съхранение и популяризиране на автентичен фолклор от Пазарджишки фолклорен  регион;

-         Да стимулира интелектуалното развитие и възпитава любов към националната история, бит, традиции и култура;

-         Популяризиране на българската народна песен;

-          Откриване на млади таланти и предоставяне на възможност за изява.


РЕГЛАМЕНТ


Условия за участие:

1. В РПФФ „Ха, надпей ме” могат да участват ансамбли, групи, квартети, триа, дуети, индивидуални изпълнители, без ограничение на възрастта и институцията, от която идват /читалища, пенсионерски клубове, училища и др./

2. Изпълнение на 2 /две/ песни от Пазарджишкия фолклорен регион

- за групи 2 песни  /по възможност различни по характер, в различен размер/

- за индивидуални изпълнители -  1 песен.

До три индивидуални изпълнения на колектив.

3.Общото времетраене на една организация да не надвишава 15 минути.

4. Няма такса участие

5. Фестивалът ще се журира от изявени фолклористи

4. Всички участници получават грамоти, а отличените диплом и награда.

5. На участниците ще бъде раздадена пакетирана храна и вода.

6. Пътните разходи до село Левски и обратно са за сметка на колективите

7. Всеки ръководител на група се регистрира в Организационния щаб на фестивала в читалището, като представя списък на участниците.


Всички желаещи да участват в НПФФ „Ха, надпей ме!”  попълват заявка по образец.


Крайният срок за подаване на заявките е 30.05. 2024 г., на адрес:

4535 с.Левски, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, НЧ „Христо Ботев-1927”, ел. поща: chit_hpistobotev_levski@abv.bg

За повече информация: тел. 0895369536 – Цонка Гергишанова

0885876808 – Гергана Колчакова – Попова

Последно променен на Петък, 17 Май 2024 08:40