СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ Печат Е-мейл

Всеки, който разполага с данни за корупция или за конфликт на интереси по см. на ЗПК за служител на община Панагюрище, може да подаде сигнал и до общинската комисия по § 2 (5) ДР ЗПК чрез дирекция „АПИО“, с  Адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ № 13, ет. 1, ст. 116

Телефон за информация: 0357 60058; 0357 60046

Е-mail: kzpk@panagyurishte.bg

Сигналите може да се подават лично или чрез адвокат по пълномощие.

Сигнали може да бъдат получавани и от всички канали за вътрешно или външно подаване на сигнали по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

По отношение на начина на подаване на сигналите, тяхната форма и съдържание, както и работата с тях се прилагат изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

file icon pdf Етичен кодекс

file icon pdf Вътрешни правила за прилагане на етичния кодекс за поведението на служителите в общинска администрация Панагюрище