Община Панагюрище и МРРБ сключиха споразумения за два приоритетни проекта Печат Е-мейл
Написано от PR   


Днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков и ВрИД кметът на община Панагюрище Петър Каменски подписаха Споразумения за финансиране на обекти по Инвестиционната програма за общински проекти от Закона за държавния бюджет.

Едното Споразумение е за „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Интелигентно улично осветление на град Панагюрище“. Финансирането е в размер на 1 милион 560 хиляди лева.

Другото Споразумение е за „Благоустройство  на ул.“Кръстьо Гешанов от км 0+000 00 до км 0+547.00“ и за  662 хил. и 400 лева.

Средствата и за двата проекта се предоставят от държавния бюджет чрез МРРБ. Срокът за изпълнение 31 декември 2026 г.

Припомняме, че на 20 февруари 2024 г.  Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Панагюрище сключиха Споразумение, съгласно което МРРБ предоставя на Община Панагюрище 150 000 за цялостната реализация на проект „Изготвяне на технически проект за обект: „Основен ремонт на Театър дом-паметник“. Срокът на изпълнение на проекта е до 31 декември 2026 година.