ИдентификацияУВЕДОМЛЕНИЕ за сдруженията на собственици на жилищни сгради Печат Е-мейл
Написано от PR   


Община Панагюрище уведомява сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради в общината, че със Заповед № РД-02-14-212/29.02.2024 г. на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени изменени насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

По настоящата процедура, която представлява втори етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, интензитетът на БФП е 80% от допустимите разходи, като се изисква съфинансиране от крайните получатели на средствата в размер на 20% от  допустимите разходи.

Изменените насоки за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ www.mrrb.bg , раздел „Проекти по НПВУ“, секция „Процедури по НПВУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“, Заповед за удължаване срока за кандидатстване по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ - етап II на адрес: https://www.mrrb.bg/bg/zapoved-za-uduljavane-sroka-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-ii-87356/,както и на портала на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f

Допълнителна информация можете да намерите на сайта на Община Панагюрище на адрес: https://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3143&Itemid=130

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 28.03.2024 г.

ВАЖНО!!!

Отчитайки необходимото време за обработка на заявленията от страна на общинска администрация и необходимото технологично време за подаване на проектното предложение в ИСУН 2020,

Община Панагюрище ще приема заявления

до 18:00 часа на 25.03.2024 г.

на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13,

Център за административно обслужване от 08:00- 18:00 ч. всеки работен ден.

Последно променен на Сряда, 06 Март 2024 16:37