ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАНАГЮРИЩЕ Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   Във връзка с обявяване на резултатите от произведените избори за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства, на основание чл.23, ал.1, 2 и 3, във връзка с чл.30, ал.1, чл.38, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията е издадена Заповед № РД-256 от 10.11.2023 година на Областен управител на област Пазарджик.

На 17.11.2023 година, от 15:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет на община Панагюрище ще се проведе първото заседание на Общински съвет.

Преди началото на заседанието новоизбраните общински съветници и кметове ще положат клетва по чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, като удостоверят полагането на клетвата с подписване на клетвен лист.

Поканваме за присъствие населението на общината чрез публикуване на електронната страница на Община Панагюрище и окачване на таблата за съобщения.