Печат Е-мейл
Написано от PR   СТАНОВИЩЕ

 

Относно: Платена публикация от Инициативния комитет на кандидата за кмет на община Панагюрище Желязко Гагов

 

Със заповед №650 от 26.09.2023 г. на Никола Белишки – кмет на община Панагюрище на основание чл. 39 ал. 2 от ЗМСМА е определен заместник-кметът, който да го замества за времето на ползвания от него отпуск. По силата на тази заповед заместник-кметът НЕ Е назначен на длъжност „временно изпълняващ длъжността кмет на община Панагюрище.“

 Назначаването на „временно изпълняващ длъжността кмет на община“ е в правомощията единствено на общински съвет, който може да избере такъв  на основание чл. 42 ал. 8 от ЗМСМА. Другата предвидена в ЗМСМА хипотеза е в ал. 10 на чл. 42, според която, ако седем дни преди края на мандата Общинският съвет не е избрал такъв, временно изпълняващ длъжността кмет на община се назначава от областния управител.

 В разпоредбите на чл. 161 от ИК е предвидено, че:

„Кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания.“

 Законодателят е въвел изключение спрямо кандидатите за общински съветници, които заемат длъжност на държавен или местен орган -  те ползват отпуск само за дните, в които през работно време участват в мероприятия на предизборната кампания. Заместник-кметът е в трудово правоотношение с общината, замества кмета по време на ползвания от него отпуск и същият не е ВРИД кмет по смисъла на ЗМСМА.

   Със заповед от 24.08.2023 г. на кмета на общината са определени служители от общинската администрация, които са ангажирани с изпълнението на предвидените в чл. 18 от ИК  дейности от организационен и технически характер по осигуряването на избирателните комисии за предстоящите избори и сред тях не е заместник-кметът.

 Към днешна дата Общинският съвет не е избрал по реда на чл. 42 ал. 8 от ЗМСМА временно изпълняващ длъжността кмет на община Панагюрище, поради това се очаква от областния управител да бъде назначено лице на тази длъжност.

 В т. 49 от решение № 2122-МИ е предвидено, че действащ кмет или временно изпълняващ длъжността кмет, който е кандидат за кмет на община, район или кметство или за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск от деня, следващ деня на решението за регистрация, до обявяване на резултатите от изборите. Действащият кмет на общината Никола Белишки ползва платен годишен отпуск, считано от 27.09.2023 г. до обявяването на резултатите от изборите, а както по-горе е пояснено – заместник-кметът не е избран, нито назначен на длъжност „временно изпълняващ длъжността кмет на общината“. Поради това, цитираното решение на Централната избирателна комисия, е спазено.

 Всички спорове, свързани с правната стойност на актовете, подписани от заместник-кмета на общината, могат да бъдат разгледани и решени от компетентните държавни органи, в това число и съдилищата.

 Изложеното в платения материал на кандидата за кмет Желязко Гагов е опит за предизборна манипулация, опити за уронване на авторитета на институцията и хвърляне на съмнения върху законността на провеждане на предстоящите местни избори.

Последно променен на Четвъртък, 26 Октомври 2023 09:21