ИдентификацияПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

alt

Община Панагюрище уведомява Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради в общината, че със Заповед № РД-02-14-1246/20.12.2022 г. на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи.

Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на МРРБ www.mrrb.bg, раздел „Проекти по НПВУ“, секция „Процедури по НПВУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“, Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I" на адрес: https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/, както и на портала на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

Допълнителна информация може да намерите на сайта на Община Панагюрище на адрес: http://panagyurishte.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2942&Itemid=127

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 31.05.2023 г.

ВАЖНО!!!

Отчитайки необходимото време за обработка на заявленията от страна на общинска администрация и необходимото технологично време за подаване на проектното предложение в ИСУН 2020, Община Панагюрище ще приема заявления до 18:00 часа на 10.05.2023 г. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти Април“ №13, в Център за административно обслужване от 08:00- 18:00 ч. всеки работен ден.

Последно променен на Петък, 17 Февруари 2023 15:19