ИдентификацияКОНКУРС „БУДЕН КЛАС“ 2022/2023 ГОДИНА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   През учебната 2022/2023 година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище  /МКБППМН/ ще проведе конкурс „Буден клас”, под мотото „Бъди отговорен – бъди в час“.

Екипът на МКБППМН цели с инициативата „Буден клас” да въздигне любовта към родното училище, повишаване активността на учениците и мотивацията за учене, огласяване на нови инициативи и идеи, обогатяване на училищните традиции.

Технологиите промениха начина на живот и общуване. За да не отслабва връзката между тях, децата се нуждаят от примери за доброта. Поради това стремежът на екипа на МКБППМН е да популяризира добри практики, в които децата на дело показват как добрините променят хората и света около нас.

От децата и техните учители очакваме да ни покажат как общуват помежду си без агресия и как могат да бъдат добри хора.

 • Вършат ви се добрини?
 • Вие сте добротворци?
 • Имате добра кауза?
 • Проявявате гъвкавост, диалогичност, новаторство, творчество.
 • Споделете с нас Вашите добри дела в рамките на кратко видео /до 3 минути/ или разкажете за тях писмено, придружено със снимков материал.

Мотивираните предложения трябва да съдържат следната информация:

 • име на училище;
 • клас;
 • име на класен ръководител, телефон и имейл за контакт;
 • брой на учениците в класа;
 • общ брой допуснати извинени/неизвинени отсъствия;
 • данни за доброволчески, благотворителни или други инициативи, които класът е реализирал;

В конкурса могат да участват учениците от 1 до 12 клас от всички училища на територията на община Панагюрище. Всеки клас може да участва със своята инициатива в съответната възрастова група – начален етап, прогимназиален етап и гимназиален етап.

Победителите за всеки от етапите и за всяка възрастова група, ще получат грамота, плакет и предметни награди. Конкурсът ще се проведе в три етапа:

 • „Буден клас“ – първи етап 15 септември – 15 декември 2022 година, в начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап.
 • „Буден клас“ – втори етап  01 януари – 31 март  2023 година, в начален начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап.
 • „Буден клас“ – трети етап 01 април – 30 юни  2023 година, в начален начален етап, прогимназиален етап, гимназиален етап.

 • „БУДЕН КЛАС НА ГОДИНАТА“ от всички подадени инициативи през трите етапа.

В края на учебната година МКБППМН към Община Панагюрище ще излъчи „Буден клас на годината“ и ще връчи голямата награда на конкурса – еднодневна екскурзия.

 

Контакти и въпроси:

Мария Джамбазова
Секретар на МКБППМН към Община Панагюрище
e-mail: mkbppmn_pan@abv.bg
тел. 0885 280 470