ИдентификацияОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА – РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДИ“ Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


На 26.08.2022 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Панагюрище ще се проведе заключителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.039-0006 „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Общата стойност на проекта е 803 600,00  лева, от които:

  • · Европейски фонд за регионално развитие – 683 060,00 лева
  • · Национално финансиране - 120 540,00 лева

Начало на проекта: 02.09.2020 г.

Край на проекта:      02.09.2022 г.


Последно променен на Понеделник, 22 Август 2022 11:25