ИдентификацияОПРЕДЕЛЕН Е НОСИТЕЛЯТ НА ДРИНОВСКАТА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


alt

За носител на поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов“ за учебната 2020/2021 година кандидатстваха двама студенти – Диана Дойчева Алексова – студентка в Технически университет – Грац, Австрия, специалност „Архитектура“ и Радина Костадинова Костадинова – студентка в Бирмингамския университет, Бирмингам, Великобритания, специалност „Антропология и политически науки“. И двете кандидатки са с много добър успех и отлични препоръки от преподаватели и работодатели. Представени са множество грамоти и дипломи за участия в различни конкурси и проекти.

Комисия за определяне на носителя на поименна студентска стипендия „Проф. Марин Дринов“ в състав: Галина Матанова - заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Панагюрище, председател на комисията и членове: Георги Георгиев – председател на Постоянната комисия „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ при Общински съвет – Панагюрище, Бисерка Янева – директор „Човешки ресурси“ на „Асарел-Медет“ АД, Нели Мърхова – ръководител отдел „Персонал“ на „Асарел-Медет“ АД, Стоян Боев – експерт обучение и квалификация на „Асарел-Медет“ АД, Стоянка Добрева – главен експерт „Образование, младежки дейности и спорт“ - Община Панагюрище и Евгения Лискова – младши експерт „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“ – Община Панагюрище, назначена със заповед на кмета на община Панагюрище, след прецизно разглеждане на документите на кандидатите избра за носител на поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов“ за учебната 2021/ 2022 година Диана Дойчева Алексова – студентка в Технически университет – Грац, Австрия, магистърска специалност „Архитектура“.

Диана е носител на стипендията за втори път, след като е избрана и за учебната 2017/ 2018 година.

Поименната студентска стипендия „Проф. Марин Дринов” е учредена от Община Панагюрище и „Асарел-Медет“ АД през 2009 година. Средствата са подсигурени от „Асарел-Медет” АД по силата на дарителски договор, който се сключва между изпълнителния директор на дружеството и кмета на общината. Стипендията се присъжда ежегодно на млад, талантлив и умен панагюрец, учащ във висше учебно заведение в чужбина. По този начин се пази и продължава българската възрожденска традиция да бъдат подкрепяни и стимулирани знаещите и можещи панагюрски деца. Студентската стипендия, учредена на името на Първият български професор по история Марин Дринов, член-съосновател и първи председател на Българското книжовно дружество, днес Българска академия на науките, е знак на преклонение пред делото му и уважение към неговата личност.

Стипендията ще бъде връчена на официална церемония на 20 октомври 2021 година (сряда), от 11:00 часа, в къща музей „Проф. Марин Дринов“, която е част от събитията, посветени на 183-та годишнина от рождението на именития панагюрец.

Последно променен на Петък, 15 Октомври 2021 08:26