Община Панагюрище подсигурява нови 37 работни места Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   

 

Община Панагюрище подсигурява тридесет и седем нови работни места по проект “Подкрепа за заетост”.

Общинският проект се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на труда и социалната политика, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема «Подкрепа за заетост» съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът има за цел да осигури социална закрила, социално включване и субсидирана заетост на трайно незаети и без квалификация безработни, като им гарантира сигурни месечни доходи и осигурителни права.

Наетите лица ще извършват дейности като пазачи-портиери, общи работници за поддържане на сгради и работници-копачи на канали и изкопи. Срокът на договора е девет месеца - от 12 август 2013 до 11 май 2014 година и с възможност за удължаване с още три месеца.

Подсигуряването на работа на трайно незаетите лица по тази програма стана възможно благодарение на тясното сътрудничество и ползотворната работа между Община Панагюрище и Дирекция “Бюро по труда”. След като от Общинска администрация предварително бяха заявени работните места към Дирекция “Бюро по труда” - Панагюрище, от там своевременно бяха насочени лица за подбор. Ръководството на общината извърши подбор на предложените кандидатури от Дирекция “Бюро по труда”, като се срещна лично със всеки един от желаещите да бъдат наети. По този начин беше изразена категоричната позиция на социална ангажираност към най-уязвимите групи от населението на общината.

Като работодател Община Панагюрище получава от бюджета на проекта средства за възнаграждения за всяко лице. Основното месечно трудово възнаграждение е в размер на 380 лева.