ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА – РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДИ Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   На 05.07.2021 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Панагюрище ще се проведе встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.039-0006 „Център за работа с деца на улицата – реконструкция и преустройство на сгради“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Общата стойност на проекта е 803 600,00 лева, от които:


  • Европейски фонд за регионално развитие – 683 060,00 лева.
  • Национално финансиране - 120 540,00 лева.

Начало на проекта: 02.09.2020 г.

Край на проекта:    02.09.2022 г.


Последно променен на Сряда, 30 Юни 2021 09:07