ИдентификацияПокана за включване в Съвета по въпросите на социалните услуги към Община Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   
Община Панагюрище отправя покана към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, осъществяващи дейност на територията на община Панагюрище, да представят свои предложения за представител, който да бъде включен в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги към Община Панагюрище.

В изпълнение на чл. 27 от Закона за социалните услуги всяка Община е необходимо да създаде Съвет по въпросите на социалните услуги.

Съветът по въпросите на социалните услуги:

1. Подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

2. Разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

3. Изпълнява и други функции, възложени от Общински съвет, свързани с въпросите на социалните услуги на територията на общината.

Съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги се определя с решение на Общински съвет, по предложение на кмета на общината.

В Съвета по въпросите на социалните услуги се включват представители на териториалните структури на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица ползващи социални услуги и други.

Предложения (в свободен текст) от ръководителите на съответната организация (при проявен интерес) могат да бъдат направени на e-mail: obstina@abv.bg или подавани в писмен вид в Център за административно обслужване – град Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13, Община Панагюрище, в срок до 04.06.2021 година (включително).


С уважение,

ГАЛИНА МАТАНОВА

ЗАМЕСТНИК – КМЕТ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”

Последно променен на Петък, 28 Май 2021 08:10