ИдентификацияДВА ПРОЕКТА ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


За поредна пета година Община Панагюрище ще финансира реализирането на младежки проекти. В провелата се процедура за кандидатстване младите хора имаха възможност да представят своите планове и стратегии по следните приоритети:

1. Решаване на конкретни социални въпроси;

2. Повишаване на гражданската активност на младежите, развитие на демокрацията и защита на човешките права;

3. Преодоляване на социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани групи, социална интеграция;

4. Насърчаване на доброволческата дейност;

5. Междукултурно и междуетническо сътрудничество;

6. Утвърждаване на местни, национални традиции и европейски практики;

7.  Насърчаване на творческите умения и инициативи на младежите;

8. Насърчаване на здравословния начин на живот;

9. Екология;

10.Туризъм;

11. Спорт.

В срока на конкурсната сесия за  2021 година постъпиха две проектни предложения: „СПОРТЪТ Е ЗДРАВЕ“ на „ЛАЙЪНС КЛУБ – ПАНАГЮРИЩЕ“  И „ПРОМЯНАТА ЗАПОЧВА ОТ МЕН“ на СНЦ „На орището“. Експертната комисия, назначена със заповед на кмета на община Панагюрище, разгледа, оцени и класира проектите. Решението на Комисията, утвърдено със заповед, е двата проекта да бъдат финансирани от общинския бюджет в размера на заявените проектни предложения.

Одобрените проекти са:

„ПРОМЯНАТА ЗАПОЧВА ОТ МЕН“ на Сдружение с нестопанска цел „На орището“, на стойност 2 996,10 лева.

Проектът ще се реализира в периода: 03.07.2021 – 14.08.2021 година, в село Попинци.

Целта на дейностите в проекта е да насърчи и задълбочи разбирането на младежите в село Попинци за околната среда и потребността от защитата й, да стимулира нагласите, творчеството, предприемчивостта и инициативността на младите хора за създаване и поддържане на чисто пространство и за въвличането им като активни участници в социалния живот.

В проекта се предвиждат следните дейности: предоставяне на информация и подкрепа от експерти – еколог и психолог; практическа дейност по сметосъбиране и  извозване на боклук, с активно участие на младежи; творчески дейности – конкурс за проект  „Моето послание за чиста природа“ и Арт ателие „Подарък от отпадък“  - за симулиране на креативност, активност и изобретателност.

Оптималното им реализиране ще осмисли свободното време на младите хора от село Попинци, ще стимулира младежката активност, ще насърчи младият човек да развие и изрази предприемчивост и креативност, ще създаде нагласи за грижа за околната среда, както и за опазване и защита на природните ресурси.

Преки участници в реализацията на проекта  ще бъдат 45 младежи,  на възраст  от 14 до 29 години.

Партньори при реализирането на различните проектни дейности ще бъдат: Кметство село Попинци, ОУ „Отец Паисий“ и ЕкоПак.


„СПОРТЪТ Е ЗДРАВЕ“ на „ЛАЙЪНС КЛУБ – ПАНАГЮРИЩЕ“, на стойност 3 000 лева.

Проектът ще се реализира на 19.06.2021 г., в град Панагюрище.

Основната цел на проекта е насърчаване на социално отговорно поведение за водене на здравословен начин на живот. Дейностите целят повишаване на информираността по теми от изключителна важност за съвременното общество и включването на спорта като основен инструмент.

В проекта се предвиждат следните дейности: под ръководството на треньори и инструктори организиране и провеждане на масови прояви със спортен характер – народна топка, щафетно бягане, майсторско управление на велосипед, тренировка по йога; спортни демонстрации по волейбол и канго; обучения на младите хора по въпросите на здравето, спорта и физическата активност; дегустация на здравословни храни – целяща да повиши чувствителността на младежите към храната, която консумират, нейното качество и значението на плодовете и зеленчиците за човешкото здраве.

С вело-поход под наслов  „Да преборим диабета”, по маршрут от Знака на „Лайънс клуб“ до Мемориален комплекс „Априлци“, с участието на всички младежи ще бъде завършен спортният юнски празник.

Във всички дейности се предвижда активното участие на младежите от „Лео клуб“ – Панагюрище, които ще спомагат за организацията на проявите и ще бъдат в помощ на ръководителите на отделните дейности.

Преки участници в реализацията на проекта  ще бъдат 95 младежи,  на възраст  от 14 до 18 години.

Партньори, при реализирането на различните проектни дейности, ще бъдат: РОТАРИ КЛУБ – ПАНАГЮРИЩЕ, „Zina KangooClub“, Медиен Център Оборище – Панагюрище, Йога Клуб Панагюрище и „ДЕТОНИ“ ЕООД – Панагюрище.


Община Панагюрище пожелава успешна реализация на двата проекта и се надява все повече предприемчиви млади хора да проявят инициативност чрез формата „МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ“.Последно променен на Четвъртък, 27 Май 2021 07:36