ИдентификацияАнкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Предучилищно образование
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Начален етап на основна образователна степен
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Прогимназиален етап на основна образователна степен
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Средно образование
 
СИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ПРОЕКТ ПАНАГЮРИЩЕ – ДУХОВНОСТ И ТВОРЧЕСТВО В ЕДНО 2021 ГОДИНА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   Тринадесет са кандидатите за финансиране по проект „Панагюрище – духовност и творчество в едно“ през 2021 година:

- Иванка Станчева – художествена литература – „Отлитат от България птици на ята“ – сборник поезия;

- Дидка Гемиджиева – художествена литература – „Здравей, хлапе!“ – книжка девета;

- Иван Станчев – художествена литература – „И целуни Небето, където и да си“;

- Александър Пенчев – художествена литература – „Ще ти подаря снежинките“;

- Донка Кацарева – художествена литература – „Закодирано в отблясъци“;

- Благовеста Касабова – художествена литература – „Знаци по пътя“ Срещи и раздели с автори на книги;

- Нено Стойковски – художествена литература –  „Чироз по време на вирус“ – издаване на стихосбирка;

- Михаил Гунчев – художествена литература (поезия) – „Приковах се сам“;

- Катя Зографова – художествена литература – „Бележити български жени“;

- Боян Ангелов – художествена литература (стихосбирка) – „Ако изобщо има бряг“;

- Народно читалище „Виделина -1865“, град Панагюрище – художествена литература – преиздаване на поемата „Кървава песен“ от Пенчо Славейков;

- Петър Немски – филми – Творчески филм за обичая „Пеене на пръстени и наричане на китки“, село Баня, община Панагюрище;

- Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, село Бъта – художествена литература – „Който може, си го може“ – алманах, лично творчество;

До 31 март 2021 година за финансиране по проекта имаха възможността да кандидатстват физически или юридически лица, като всяко физическо лице или организация кандидатстват в една сесия с един проект, свързан със създаване, съхраняване и разпространение на научни изследвания, документални издания, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на общината, и художествена литература. Също възстановки, спектакли и други, свързани със значими събития, включени и в културния календар на Община Панагюрище.

Финансирането по проект „Панагюрище – духовност и творчество в едно“ ще се реализира от Бюджет‘ 2021 на Община Панагюрище.

Съставът на комисия от външни експерти, които да оценят предложените проекти, ще бъде определена от постоянната комисия на Общински съвет – Панагюрище по образование, култура, младежки дейности и спорт.

Одобрените проекти ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Панагюрище.