ИдентификацияАнкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Предучилищно образование
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Начален етап на основна образователна степен
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Прогимназиален етап на основна образователна степен
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Средно образование
 
ЗАПОЧВА ЗАПИСВАНЕТО ЗА XVІ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКА ПАТРИОТИЧНА ПЕСЕН „РОДОЛЮБИE”, ПАНАГЮРИЩЕ, 2021 ГОДИНА Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


Фестивалът се посвещава

на 145-та годишнина от избухването на Априлското въстание.Организатори:

Община Панагюрище и Център за подкрепа за личностно развитие - Панагюрище.

Дата и място на провеждане:

15 – 16 май 2021 година, Театър Дом – паметник, град Панагюрище.

Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за 2020/ 2021 година.

Цели на фестивала:

Разпалване на родолюбиви чувства, издигане на националното самочувствие и самосъзнание, популяризиране на българската песен, с патриотична насоченост, откриване и изява на млади таланти в певческото изпълнителско изкуство.


РЕГЛАМЕНТ


І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Фестивалът има конкурсен характер.

2. В конкурсната програма на фестивала могат да участват индивидуални изпълнители, дуети и певчески формации, до 15 души, разделени в три възрастови групи:

I възрастова група – І – ІV клас;

II възрастова група – V – VII клас;

III възрастова група – VIII – ХІІ клас.

3. В конкурсната програма индивидуалните изпълнители и вокалните формации участват с две песни (допускат се и авторски песни, с фолклорно звучене). Първата песен задължително трябва да бъде с патриотично съдържание (за родината, за семейството, за родната природа). Втората песен може да бъде патриотична или забавна. Времетраене – до З минути, за една песен. Стилът на песните да бъде близък до оригинала и съобразен с целите на фестивала. По преценка на журито, втората песен може да бъде прекъсвана.

4. Съпровод:

А: Инструментален съпровод на живо;

Б: Качествен синбек;

В: Без съпровод /акапелно/.

ЗАБЕЛЕЖКА: Музикалният съпровод, за всяко изпълнение, трябва да бъде изпратен на e-mail: rodolybie_pan@abv.bg до 20.04.2021 година. По време на конкурса няма да се правят промени. Ако на записа, при солистите, има допълнителни гласове, то не се допуска те да повтарят основната мелодия.

Организаторите не носят отговорност за неуредени авторски права на участниците. Песни, при които в инструментала се дублира основната мелодия или глас ще бъдат декласирани.


ІІ. ЖУРИРАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

1. Професионално жури;

2. Детско жури.


Критерии за оценка:

1. Подбор на репертоара, съобразно възрастта;

2. Интонация, вокална техника и художественост на изпълнението;

3. Сценична реализация - артистичност, хореография, костюми.


ІІІ. НАГРАДИ

1. Специална награда на национален фестивал „Родолюбие“ – статуетка „ЖИВИЯТ ПЛАМЪК“ и  парична награда;

2. Диплом, медали и купи за индивидуалните изпълнители и формации за I, II, III място, за всяка възрастова група;

3. Награда на Община Панагюрище;

4. Награда на детското жури;

5. Награда за музикален ръководител, на името на Анна Главчева (изявен учител по музика, от град Панагюрище);

6. Награда за сценична реализация;

7. Награди на институции, фондации, предприятия, фирми и други;

8. Носителят на наградата „Живият пламък“ участва в рекламните материали за следващата година и няма право да участва в следващото издание на фестивала.


Организаторите си запазват право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплащат право и обезщетения. Записи от фестивала ще бъдат излъчвани по местната, областни и национални телевизии.

Пътните, храната и нощувките са за сметка на участниците.ІV. УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА НЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ.


V. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 20 АПРИЛ 2021 ГОДИНА на e-mail: rodolybie_pan@abv.bg

ВАЖНО! При усложнение на  епидемиологичната обстановка в страната, породена от COVID – 19,  фестивалът ще бъде проведен онлайн.

file icon doc ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


Справки и допълнителна информация на телефони:

0357/ 6-22-72;

GSM: 0889 439967;

е-mail: rodolybie_pan@abv.bg

Последно променен на Вторник, 09 Март 2021 14:52