ИдентификацияАнкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Предучилищно образование
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 -Начален етап на основна образователна степен
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Прогимназиален етап на основна образователна степен
 
Анкетна карта за избор на носители на наградата „Учител на годината“ 2021 - Средно образование
 
Община Панагюрище с предложение за освобождаване от такси за детска градина на всички деца, в задължително предучилищно образование Печат Е-мейл
Написано от Administrator   


Пред жителите на община Панагюрище е представено за обсъждане предложение на заместник-кмета г-жа Галина Матанова, на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, на територията на община Панагюрище. То е свързано  с измененията в Закона за предучилищното и училищно образование, както и с визията на Община Панагюрище за положително развитие на образователната система, включително и чрез разширяване на мерките за подкрепа на родителите и задържане на младите хора в родния край.

Проектът на Наредбата е за промяна на таксите за ползване на детски градини, на територията на община Панагюрище, в целевата група – подлежащи на задължително предучилищно образование 5- и 6- годишни деца.

Предложението е: Родителите на 5- и 6-годишните деца, обхванати в задължителна предучилищна подготовка, да бъдат напълно освободени от такси, за ползване на детски градини, на територията на община Панагюрище, като за целта бъде извършена промяна на действащите текстове, свързани с определяне размера на таксите, в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, на територията на община Панагюрище.

Това е поредната стъпка към търсене на още по-значителна подкрепа за повишаване качеството на живот на жителите на община Панагюрище, чрез оказване на подкрепа на семейството, за създаване на условия, благоприятстващи развитието на децата.


Целите, които си поставя Общината с предложението, са:

 Разширяване на мерките за подкрепа на родителите на 5- и 6- годишните деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, в детските градини, в община Панагюрище, като същите бъдат напълно освободени от заплащането на такси, дължими за дейностите по хранене на децата в детските градини;

 Положително развитие на образователната система в община Панагюрище и задържане на младите хора в родния край;

 Постигане на съответствие на текстовете от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги, на територията на община Панагюрище, с нормите на Закона за предучилищното и училищното образование;

 Увеличаване на средната месечна посещаемост на децата, в детските градини;

 Осигуряване на условия за по-добра подготовка на децата за постъпване в училище;

 Ефективно партньорство с родителите, за социално споделена отговорност, за качествено предучилищно обучение, в община Панагюрище.

Пълният текст на предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, на територията на община Панагюрище, както и мотивираният доклад, към него, може да прочетете на сайта на Община Панагюрище, категория Община Панагюрище, Проекти на нормативни актове.

Предложения и становища по проекта на Наредбата могат да бъдат направени на e-mail: obstina@abv.bg или подавани в писмен вид в Център за административно обслужване – град Панагюрище, пл. „20-ти април“ № 13, Община Панагюрище, в срок до 22.03.2021 година, включително.


Последно променен на Неделя, 28 Февруари 2021 08:17