Съобщение от ТП Държавно горско стопанство Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


От ТП „Държавно горско стопанство“ Панагюрище уведомяват, че във връзка с въведените мерки по време на извънредното положение на територията на Република България се преустановяват процедурите по възлагане добива и продажбата на дървесина по Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

При създалата се обстановка и настъпваща икономическа рецесия снабдяването на населението с дърва за огрев през следващия отоплителен сезон (зима 2020 – 2021 г.) се очаква да бъде затруднено.

ТП „Държавно горско стопанство“ Панагюрище призовава населението отопляващо се на твърдо гориво (дърва) да започне своевременното си снабдяване.

Ще бъде създадена от тяхна страна необходимата организация при доставка да се спазват противоепидемичните мерки.

Към настоящия момент фирмите занимаващи се с доставка на дърва предлагат крайни цени от 70 до 85 лева доставено до клиент в зависимост от дървесен вид и качество на дървата.


Последно променен на Сряда, 08 Април 2020 06:48