ИдентификацияС нова визия посрещна родители и деца и ДГ „Пролет“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Днес, 29 октомври 2018 година, отвори врати и Детска градина „Пролет“, напълно обновена по проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“.


Директорът на Детска градина „Пролет“ г-жа Марияна Илиева благодари на ръководството на Община Панагюрище за напълно обновената, съвременна, модерна и красива учебна база – творчески дворец на децата, на екипа за всеотдайността при обзавеждането на базата, на родителите за търпението.


Приветствие към целия екип на детската градина, към всички родители и деца отправи кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки.

„Днес виждаме резултата от поредния реализиран проект в община Панагюрище, чрез който се осигурява модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, с ново обзавеждане и оборудване.“, каза в обръщението си г-н Белишки и благодари на заместник–кмета г-жа Галина Матанова за високите стандарти, които е търсила във всеки детайл. Благодари и на екипа на детската градина и на родителите за проявеното разбиране и търпение по време на изпълнението на проекта. „Уверявам Ви, че в лицето на Общинското ръководство винаги ще имате подкрепа.“, допълни още Белишки.


„Вълнувам се много, защото днешният ден е част от изпълнените каузи, заради които преди години поех предизвикателството да отговарям за развитието на ресор „Хуманитарни дейности“, каза в обръщението си заместник-кметът г-жа Галина Матанова. Тя определи реализирания в сферата на образованието най-мащабен за последните години проект като „проект мечта“. „Вярвам безусловно в професионализма на екипа и в това, че създаването на тази модерна, високофункционална образователна инфраструктура ще бъде гаранция за пълна подкрепа на добрите педагогически услуги, гаранция за повишаване качеството на предучилищното образование в община Панагюрище.“, допълни още Матанова и пожела на родителите днешната светлина в очите и душите да претворят в протегната приятелска ръка към екипа и заедно да пишат историята на Детска градина „Пролет“. „Вярвам, че децата на Панагюрище заслужават най-доброто, а най-доброто е всички заедно да градим тяхното щастливо настояще и бъдеще.“, каза в заключение заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на Община Панагюрище.


По стар български обичай заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова плисна менче с вода и здравец и пожела „На добър час!“ през учебната година.


В Детска градина „Пролет“ са изпълнени следните видове СМР: цялостна подмяна на съществуваща дървена дограма с нова PVC, подмяна на вътрешни врати с алуминиеви, фасадна топлоизолация и нова мазилка, подпокривна топлоизолация, подмяна на настилки с нови антибактериални износоустойчиви, подмяна на настилка по тераси и стълби, основен ремонт на санитарни възли, умивални и офиси, кухня и складове, цялостно шпакловане и боядисване на вътрешни стени, подмяна на електрическа система, водна и канализационна инсталация, подмяна на отоплителна инсталация и котел, слънчеви колектори.Детска градина „Пролет“ е обзаведена с нови легла с антибактериални дюшеци, нови детски масички, столчета, гардероби, учителски бюра и възпитателски столове, нови гардероби.Детската градина е оборудвана с нова професионална перално-центрофугална машина, професионална сушилна машина, професионален гладачен каландър, професионален електрически котлон с 6 плочи, готварски конвектомат с капацитет 4 тави, професионална съдомиялна машина, професионален хладилен шкаф.Предстои и официална церемония по откриване на обекта.

***


„Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския  съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година.”