ИдентификацияПоздрав от кмета Никола Белишки по повод Деня на българската община Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА,

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

И НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ В ПАНАГЮРИЩЕ,


Oт името на ръководството на община Панагюрище и лично от свое име сърдечно Ви поздравявам с Деня на българската община - 12 октомври!

Работещите в структурите на местното самоуправление носим отговорността за развитие на местните секторни политики.

Само посветени на общата кауза да превърнем община Панагюрище в по-красиво, модерно и уютно място за живеене, можем да постигнем видим напредък и просперитет.

Желая на всички, които изграждат авторитета на местното самоуправление здраве, професионализъм и нестихваща енергия за по-добри резултати в полза на хората!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Вашата активна гражданска позиция е особено важна. Вярвам, че всяко мнение може да се изразява с намерение за конструктивен диалог за развитие на община Панагюрище.

ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА!


НИКОЛА БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ