Идентификация



С нова визия посрещна родители и деца и ДГ „Райна Княгиня“ - филиал Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Днес, 9 октомври 2018 година, отвори врати и Детска градина „Райна Княгиня“ - филиал, напълно обновена по проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“.


Директорът на Детска градина „Райна Княгиня“ – филиал г-жа Татяна Костадинова благодари на ръководството на Община Панагюрище за напълно обновената в рамките на проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“ съвременна, модерна и красива учебна база, на екипа за всеотдайността при обзавеждането на базата, на родителите за търпението.


Приветствие към целия екип на детската градина, към всички родители и деца отправи кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки.

„Не мога да не бъда горд от факта, че панагюрските деца прекрачват прага на поредната обновена детска градина. Не сме жалили нито средства, нито труд и време, за да създадем най-добрите условия за нашите деца - модерна, здравословна образователна инфраструктура, с ново обзавеждане и оборудване.“, каза в обръщението си г-н Белишки и благодари на заместник–кмета г-жа Галина Матанова за високите стандарти, които е търсила във всеки детайл. Благодари и на родителите и на екипа на детската градина за проявеното разбиране и търпение, и пожела детското заведение да бъде винаги пълно с деца.


Като „проект мечта“ определи реализирания в сферата на образованието най-мащабен за последните години проект заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ г-жа Галина Матанова. Тя каза, че „Предучилищното образование в община Панагюрище е с доказани достойнства и иновативни практики и вярвам, че напълно обновената образователна институция ще вдъхнови и подкрепи стремежа на екипа да търси и достига най-доброто в полза на децата на Панагюрище.“ Г-жа Матанова пожела на родителите днешната позитивна енергия да превърнат в активност и в споделеност и заедно с екипа да пишат историята на детското заведение.


По стар български обичай заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова плисна менче с вода и здравец и пожела „На добър час!“ през учебната година.


В Детска градина „Райна Княгиня“ - филиал са изпълнени следните видове СМР: цялостна подмяна на съществуваща дървена дограма с нова PVC, подмяна на вътрешни врати с алуминиеви, фасадна топлоизолация и нова мазилка, подпокривна топлоизолация, подмяна на настилки с нови антибактериални износоустойчиви, подмяна на настилка по тераси и стълби, основен ремонт на санитарни възли, умивални и офиси, кухня и складове, цялостно шпакловане и боядисване на вътрешни стени, подмяна на електрическа система, водна и канализационна инсталация, подмяна на отоплителна инсталация и котел, слънчеви колектори.


Детска градина „Райна Княгиня“ - филиал е обзаведена с нови легла с антибактериални дюшеци, нови детски масички, столчета, гардероби, учителско бюро, нови шкафове и пейки за физкултурен салон.


Детската градина е оборудвана с нова професионална перално-центрофугална машина, професионална сушилна машина, професионален гладачен каландър, професионален електрически котлон с 6 плочи, готварски конвектомат с капацитет 4 тави, професионална съдомиялна машина, професионален хладилен шкаф.


Предстои и официална церемония по откриване на обекта.


„Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския  съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.”