Исторически музей – Панагюрище е тазгодишният носител на Общинската награда за краеведческа дейност „Любородие“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   
Понеделник, 16 Април 2018 09:49


Комисия, назначена със Заповед № 114/ 07.03.2018 година на кмета на община Панагюрище определи за носител на Общинската награда за краеведческа дейност „Любородие“ Исторически музей-Панагюрище.

Наградата „Любородие“ е учредена от Община Панагюрище и Основно училище „Двайсти април“ – Панагюрище и представлява грамота, плакет и парична сума.

Комисията с председател Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности” и членове: Георги Георгиев – председател на Постоянната комисия „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ на Общински съвет – Панагюрище, Минка Ланджева – директор на Основно училище „Двайсти април”, доц. д-р Атанас Шопов – директор на Исторически музей-Панагюрище и Стефан Рапонджиев – председател на УН на ОУ „Двайсти април“, оцени високо значимостта на цялостния краеведски труд на колектива на Исторически музей-Панагюрище, свързан с научноизследователската, популяризаторска и събирателска  дейност.  Сред значимите за родния ни край публикации, направени през 2017 година, комисията отличи:

- „Щрихи от изграждането на паметника на Оборище. Поклон и признателност“ – В: „Град и памет. Априлското въстание 1876 година през призмата на паметта“; Пазарджик, 2017, с. 27-34 - доц. д-р Атанас Шопов;

- „Оборище – еманация на българския дух“ – В: „Априлското въстание 1876 година в съдбата на българския народ“; Панагюрище, 2017, с. 89-94 - доц. д-р Атанас Шопов;

- „За Дамаскин Рилец (1817–1877) и описанието на Панагюрище през Възраждането“ – В: сп. „Авитохол” (под печат) - доц. д-р Атанас Шопов;

- „За родолюбивата дейност на Дамаскин Рилец (1817-1877) и описанието на Панагюрище през Възраждането“ – В: „Панагюрски летописи“; Панагюрище, кн. осма (под печат) - доц. д-р Атанас Шопов;

- „За Манчо Джуджев – един съмишленик на Левски от Панагюрище“ – В: „Васил Левски и Вътрешната революционна организация в борбата за национално освобождение“ – 2017, с. 238-248 - доц. д-р Атанас Шопов;

- „За имената на Панагюрище и поминъка на селището - В: Сборник, посветен на 70-годишнината на доц. Ангел Гоев, ЕМО „Етър” – Габрово (под печат) - доц. д-р Атанас Шопов;

- „Да си спомним 95 години от смъртта на Атанас Шопов“ – „Време 2001“, г. XIX, бр. 13, 7-13 април 2017 - доц. д-р Атанас Шопов;

- „Честванията на Априлското въстание 1876 година – признание или показни кампании на властта“ – Сб. „Априлското въстание в съдбата на българския народ, ИК „Оборище“, Панагюрище 2017 - Ирина Ботева;

- „Исторически музей–Панагюрище – Вдъхновение и професионализъм в едно“ – Сб. „Втора Национална конференция „Светът на българина през XX век“, Димитровград (под печат) - Ирина Ботева;

- „Военните паметници – преклонение пред паметта на предците“ - сб. „Панагюрски летопис“ (под печат) - Ирина Ботева;

- „Фибули от VIII – IV в.пр.хр. от фонда на Исторически музей – Панагюрище“ – сб. „Панагюрски летопис“ (под печат) - Васил Кацаров;

- „Издирване на археологически обекти на територии, включени при изграждането на хидровъзел „Луда Яна” до град  Панагюрище“ – сб. „Панагюрски летопис“ (под печат) - Васил Кацаров;

- „Битката за Шейново“ – сб. „Панагюрски летопис“ (под печат) - Радослав Станчовски;

- „Природното богатство на Средна гора” - сб. „Панагюрски летопис“ (под печат) - Светла Узунова;

- „Дарителството в Панагюрище – израз на човеколюбие, родолюбие и щедрост“ - сб. „Панагюрски летопис“ (под печат) - Сабина Барзекова.

Наградата за краеведческа дейност „Любородие“ се присъжда за:

- Активна научно-изследователска и популяризаторска дейност в областта на краезнанието;

- Изследователска работа, свързана с миналото на родния край, възникването и формирането на селищата в региона, природните дадености и забележителности, стопанския облик на Панагюрския край в миналото и в наши дни, архитектурния облик на Панагюрище, етнографията, фолклора, диалектологията на региона;

- Събирателска дейност в рамките на региона чрез интересни случки, събития, личности, родове, обичаи, легенди, книги, студии, статии;

- Проучвателска работа върху: архивни материали, исторически документи, статистически данни за броя на населението и стопанското развитие на региона;

- Значими заслуги в организацията и ръководството на краеведската дейност в регионален план или в национален мащаб;

- Организационна дейност за развитие и укрепване на краеведското движение и популяризирането му;

- Активно участие в работата на краеведски кръжоци и клубове;

- Популяризаторска дейност чрез издадени краеведски книги или публикации в централния и в местния печат.

Общинската награда за краеведческа дейност „Любородие“ ще бъде връчена на 19 април 2018 година от 18:00 часа в театралния салон на Народно читалище „Виделина-1865“, град Панагюрище.

Събитието е част от Общинската годишна програма на тържествата за отбелязване на 142 години Априлска епопея и програмата за отбелязване на патронния празник на Основно училище „Двайсти април“.