Община Панагюрище отчита ръст на туристопотока през 2017 година Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Общински съвет-Панагюрище прие Отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище за 2017 година.

Отчетът представи заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на Община Панагюрище и председател на Консултативния съвет по туризъм г-жа Галина Матанова.

„Планирането и развитието на туризма в община Панагюрище е част от отговорностите на екипа на ресор „Хуманитарни дейности“ и е процес, който включва да определим желаното състояние към един бъдещ момент и средствата за достигане на това състояние; да идентифицираме ресурсите, тяхното разпределяне и определяне начина на ползването им.

Провеждаме последователна и целенасочена политика в областта на туризма, като осигуряваме координация и партньорство между публичния, частния и неправителствения сектор и съдействаме за популяризиране на дестинацията.

Амбицията ни е, заедно, с общи усилия с местните общности, да превърнем Панагюрище в още по-желана и предпочитана туристическа дестинация, чрез повишаване конкурентоспособността и качеството на туристическия продукт, на основата на партньорство между всички заинтересовани страни, каза по време на редовното заседание на Общински съвет – Панагюрище заместник-кметът Матанова.

Отчетът е от съществено значение за идентифициране на тенденциите, за проследяване на напредъка, за формулиране на изводи, за адаптиране на действията съобразно променящата се среда и новите предизвикателства, за осигуряване на отчетност и надграждане на капацитета.

Заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ представи обобщените резултати, специфични за община Панагюрище, с дългосрочен позитивен ефект:

„През 2017 година постигнахме повишаване на привлекателността на общия туристически продукт, чрез благоустрояване на инфраструктурата, опазване, съхраняване и подобряване на чистотата на околната среда на района, подобряване привлекателността и експонирането на културно-историческото наследство.

Увеличи се броят на местата за настаняване.

Повишихме значимостта, нивото на организация, провеждането и разпространението на информация за значимите културни събития и привлякохме нови и по-разнообразни публики.

През 2017 година е налице повишение на броя туристи, което е предпоставка за икономическо развитие на родния ни край и се запазва тенденцията за растеж.

Към края на 2017 година реализираните нощувки възлизат на 27 111 броя, което е ръст спрямо базовата 2011 година с 20 067 нощувки. Данните показват устойчив ръст на показателя, като се наблюдава тенденция за промяна на нагласите на посетителите при избор на място за нощувка. През 2016-2017 година в предпочитани за нощувка се оказват хотелите пред семейните хотели и къщите за гости. Положителните тенденции в развитието на туризма са видими и по отношение на местата за настаняване. В периода 2014-2017 година ръста при тях е с 33,3% спрямо 2013 година.

Община Панагюрище уверено гради съвременната си визия и история, и все повече се утвърждава като модерен и атрактивен туристически център, привлекателно място за живеене, работа и инвестиции“, каза в заключение г-жа Матанова.

Последно променен на Сряда, 04 Април 2018 06:07