ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ПРЕДОСТАВЯ 21 ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА Печат Е-мейл
Написано от Administrator   

alt

С цел облекчаване процесите по административното обслужване на гражданите и на бизнеса, Община Панагюрище създаде възможност за предоставяне на административни услуги по електронен път на http://panagyurishte.org/index.php, секция Електронни услуги.


Съществуват два метода за идентификация на потребителите, подаващи заявленията към администрацията:

1.      Чрез квалифициран електронен подпис.

2.      Чрез име и парола, които се използват от „верифицирани потребители”.


Получаването на статут на верифициран потребител е възможно да стане по следните два начина:

  • Добавянето на вече регистриран потребител в списъка с верифицирани потребители след проверка на личните му документи от служител в администрацията.
  • След проверка на личните данни от служител в администрацията се създава „чакаща верификация“ със служебно генериран „код за верификация“. Последният се предоставя на гражданина с цел той сам да се регистрира в системата и да получи статут на верифициран потребител.


Създадена е възможност, таксата за изпълнение на електронните услуги да бъде платена по електронен път и чрез системата на ePay.

В момента стартирани са следните електронни услуги:


Група услуги

Наименование на административна услуга

1

Гражданско състояние

Издаване на удостоверение за наследници

(Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.1 и Наредба № РД-02-20-6/22.04.2012 г. за издаване на удостоверения от регистъра на населението )

2

Гражданско състояние

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4 и чл.68 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г.)

3

Гражданско състояние

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4 и чл.68 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г.)

4

Гражданско състояние

Издаване на удостоверение за семейно положение

(Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 6;Нар. № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удост. въз основа на регистъра на населението – чл. 13)

5

Гражданско състояние

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

(ЗГР - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 14)

6

Гражданско състояние

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

(ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 7;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удост. въз основа на регистъра на населението – чл. 15)

7

Гражданско състояние

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

(ЗГР – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т. 12;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 16)

8

Гражданско състояние

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

(ЗГР - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1;ЗМДТ - чл. 110, ал. 1, т.2;Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 18)

9

Гражданско състояние

Издаване на препис-извлечения от съставени актове

10

ТСУ

Издаване на удостоверение за търпимост

11

ТСУ

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

12

ТСУ

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

13

ТСУ

Издаване на скица за недвижим имот

14

ТСУ

Издаване на разрешение за строеж след одобрен и оценен инвестиционен проект по чл.143, 144, 145 и 148 от ЗУТ

(Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)

15

ТСУ

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ

(Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4)

16

Общинска собственост

Категоризиране на заведение за хранене и развлечение

(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма; Раздел I , т.3 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)

17

Общинска собственост

Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (хотели, мотели)

(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)

18

Общинска собственост

Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции)

(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)

19

Общинска собственост

Категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги)

(Чл.10, ал.3 от Закона за туризма;Раздел I , т.1 и т.2 от Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.)

20

Други

Удостоверение за осигурителен доход - УП-2

21

Други

Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж - УП-3


Последно променен на Вторник, 27 Февруари 2018 13:38