Информация във връзка с усложнената зимна обстановка Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Във връзка с обявения оранжев код за силен вятър и интензивни снеговалежи, уведомяваме жителите на община Панагюрище, че пътищата на територията на общината са проходими при зимни условия.

Продължава снегопочистването и опесъчаването в града и по населените места.

Към настоящия момент улиците в Панагюрище са проходими при зимни условия.

Тротоарите и достъпите до обществени сгради, детски и учебни заведения и социални услуги в Панагюрище са почистени и проходими. Няма затворени училища, детски градини и социални услуги на територията на община Панагюрище.

В момента на територията на община Панагюрище за почистване на общинската пътна мрежа и улиците в града работят 15 снегорина и още пет машини за опесъчаване.

По данни на Районно пътно управление – Панагюрище, по Републиканската пътна мрежа на територията на община Панагюрище работят 17 снегопочистващи машини.

Призоваваме жителите на община Панагюрище да проявят разбиране и да спазват своите задължения и отговорности съгласно чл. 24, т.2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Панагюрище, а именно:

Физическите и юридическите лица са длъжни:

- Да почистват редовно, в т.ч. от сняг и лед прилежащите части към сградите, тротоарите, дворните места и други терени, в които живеят и стопанисват.

Умоляваме гражданите при възникнали проблеми или забелязани нередности да подават сигнали на:

- Дежурният телефон на Община Панагюрище – 0878 87 26 99; 0357 600-70 и 0357 632 -18 – за общинската пътна мрежа и улиците в града;

- Оперативният дежурен телефон в ОЦ при РДПБЗН – Пазарджик - 034 44 11 12; 034 444 187; 034 43 41 60 – за Републиканската пътна мрежа.