ИдентификацияГодишният културен календар с нова визия под формата на електронна интерактивна книжка Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   
Петък, 23 Февруари 2018 12:14


За пета поредна година Община Панагюрище промотира събитията от Културния календар за 2018 година на интернет страницата си под формата на електронна интерактивна книжка.

Събитията са обособени в четири раздела – културни прояви с международно, с национално, с регионално и местно значение и чествания на кръгли годишнини. Всеки от разделите е илюстриран със снимки от събитията от предходните години. Страниците на интерактивната книга-календар се разтварят на фона на музикален съпровод, а част от събитията са илюстрирани с анимация.

В този атрактивен вид Годишният културен календар е разработен за увеличаване рекламната дейност и e насочен към все по-голям брой информирани лица и привлечени за участие в културния живот на Община Панагюрище. Това е поредна стъпка при изпълнението на един от приоритетите в Програмата за управление на община Панагюрище – Превръщане на Панагюрище във водещ туристически и културен център.


Община Панагюрище популяризира събитията от Годишния културен календар за 2018 година и чрез разработената с изцяло нова визия книжка, включваща всички международни, национални и регионални празници, конкурси и фестивали.