ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА XIV НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКА ПАТРИОТИЧНА ПЕСЕН „РОДОЛЮБИE” Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


XIV НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА МЛАДИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА

БЪЛГАРСКА ПАТРИОТИЧНА ПЕСЕН

„РОДОЛЮБИE

ПАНАГЮРИЩЕ, 2018

Фестивалът се посвещава на 140-тата годишнина от Освобождението на България и 170-та годишнина от рождението на Христо Ботев.

Организатори:

Община Панагюрище и Център за подкрепа за личностно развитие - Панагюрище.

Дата и място на провеждане:

21 – 22 април 2018 година, Театър Дом – паметник, град Панагюрище.

Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за 2017/2018 година.

Цели на фестивала:

Разпалване на родолюбиви чувства, издигане на националното самочувствие и самосъзнание, популяризиране на българската песен с патриотична насоченост, откриване и изява на млади таланти в певческото изпълнителско изкуство.


РЕГЛАМЕНТ

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Фестивалът има конкурсен характер.

2. В конкурсната програма на фестивала могат да участват индивидуални изпълнители, дуети и певчески формации до 15 души, разделени в три възрастови групи:

I възрастова група – І - ІV клас;

II възрастова група – V – VIIІ клас;

III възрастова група – ІХ - ХІІ клас.

3. В конкурсната програма индивидуалните изпълнители и вокалните формации участват с две песни /допускат се и авторски песни с фолклорно звучене/. Първата песен задължително трябва да бъде с патриотично съдържание /за родината, за семейството, за родната природа/. Втората песен може да бъде патриотична или забавна. Времетраене - до З минути за една песен. Стилът на песните да бъде близък до оригинала и съобразен с целите на фестивала. По преценка на журито втората песен може да бъде прекъсвана.

4. Съпровод:

А: Инструментален съпровод на живо;

Б: Качествен синбек;

В: Без съпровод /акапелно/.

ЗАБЕЛЕЖКА: Звуковият носител на синбек може да бъде мини диск или компакт диск.

Организаторите не носят отговорност за неуредени авторски права на участниците. Песни, при които в инструментала се дублира основната мелодия или глас ще бъдат декласирани.

 

ІІ. ЖУРИРАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

1. Професионално жури;

2. Детско жури.

 

Критерии за оценка:

1. Подбор на репертоара, съобразно възрастта;

2. Интонация, вокална техника и художественост на изпълнението;

3. Сценична реализация - артистичност, хореография, костюми.

 

ІІІ. НАГРАДИ

1. Специална награда на национален фестивал „Родолюбие” – статуетка „ЖИВИЯТ ПЛАМЪК” и  парична награда;

2. Диплом, медали и купи за индивидуалните изпълнители и формации за I, II, III място за всяка възрастова група;

3. Награда на Община Панагюрище;

4. Награда на детското жури;

5. Награда за музикален ръководител на името на Анна Главчева /изявен учител по музика от град Панагюрище/;

6. Награда за сценична реализация;

7. Награди на институции, фондации, предприятия, фирми и други;

8. Носителят на наградата „Живият пламък” участва в рекламните материали за следващата година, няма право да участва в следващото издание на фестивала.

 

Организаторите си запазват право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплащат право и обезщетения. Записи от фестивала ще бъдат излъчвани по местната, областни и национални телевизии.

Пътните, храната и нощувките са за сметка на участниците.

 

ІV. УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА НЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ.

 

V. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 30 МАРТ 2018 ГОДИНА.

 

Адрес:

Център за подкрепа за личностно развитие - Панагюрище

4500, град Панагюрище

ул. „Ангел Шишков” № 10

 

Справки и допълнителна информация на телефони:

0357/ 6-00-78; 0357/ 6-22-72;

GSM: 0889 439967; 0886 309803

e-mail: rodolybie_pan@abv.bg


РЕГЛАМЕНТ И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ