Супервизия на лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници по проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в община Панагюрище“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Във връзка с изпълнение на Проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище“ по Процедура „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 година“ по Договор № BG05M9OP001-2.002-0250/28.04.2016 година, в периода от 01.11.2017 година до 19.01.2018 година се организираха супервизии на наетия по проекта персонал, съгласно Дейност 8: „Консултиране, предоставяне на психологическа подкрепа и супервизия на персонала, предоставящ услугите.“ Бяха засегнати теми като: „Синдром на професионално прегаряне (Бърнауд)“; „Обмяна на добри практики и опит“; „Проблемни ситуации, породени от отношенията между двете страни на проекта“; „Адаптирани разговори“; „Мотивиране на целевата група“; Обсъждане на казуси - обмяна на добри практики.

Водещи на супервизията бяха специалистите от Звеното за помощ в домашна среда – Нина Калоянова /психолог/, Лушка Радулова /медицинска сестра/ и Гинка Царска /социален работник/.


Супервизия бе организирана и на екипа за управление на проекта.

Част от засегнатите теми бяха „Асертивен тренинг“ и „Синдром на професионално прегаряне (Бърнауд)“.

***

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Проект № BG05M9OP001-2.002-0250 „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда

в Община Панагюрище” по процедура „Независим живот”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзПоследно променен на Четвъртък, 25 Януари 2018 12:03