Тържествено бе учреден Общински ученически парламент в Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


На тържествена церемония, състояла се днес в сесийната зала в Община Панагюрище, бе учреден новият Общински ученически парламент.

Общинският ученически парламент ще функционира към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище.


Приветствие към учениците и гостите на тържествената церемония отправи г-жа Недялка Наплатанова – директор на Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище.


Заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на Община Панагюрище г-жа Галина Матанова поздрави членовете на новия Общински ученически парламент. В обръщението си г-жа Матанова каза: „Вълнувам се поглеждайки Ви в очите и откривайки пламъка на мотивацията да бъдете активни в обществена полза и с чувство на принадлежност към родния край. Да реализирате свои идеи, да привличате връстници, приятели, за каузи, които за Вас са значими за местната общност.

Днес изразявам за пореден път стремежа на Община Панагюрище за активен диалог с младите хора. Идеята за форма на ученическо самоуправление не се реализира като самоцел, нито като задължение в изпълнение на приоритетите ни. Не е и форма на припокриване на сформираните в последните години два общински младежки парламента. Тя е в резултат на желанието ни да повишаваме „чуваемостта“ между институциите и младите хора. Резултат е и на заявената Ви готовност да бъдете активни, да огласявате свои потребности, мечти, както и да изразите лична отговорност и ангажираност за случването им, като бъдете част от вземане на решения за развитие на младежката политика… Вярвам, че заедно ще виждаме по-добре хоризонта, който води бъдещето за ръка…“

Ръководителят на Общинския ученически парламент г-жа Иванка Тодева представи членовете на парламента и мотивацията им да бъдат част от него.


Съставът на Общинския ученически парламент е:

1. Анна Трендафилова Кунчева

2. Габриела Георгиева Костуркова

3. Гергана Кръстева Илкова

4. Десислава Радкова Чоролеева

5. Димитър Цветанов Новаков

6. Димитър Павлинов Караколев

7. Добрин Красимиров Шикеров

8. Иван Георгиев Обретенов

9. Кристиян Пламенов Цуцеков

10. Мария Кръстева Илкова

11. Миглена Димитрова Спасова

12. Митко Стоянов Мачеев

13. Недьо Николаев Колибанеков

14. Нелина Атанасова Скачкова

15. Петя Георгиева Ботева

16. Радина Димитрова Капитанска

17. Ралица Павлинова Караколева

18. Татяна Лукова Куртева

19. Тодор Павлов Чамов

20. Явор Светославов Николов

21. Теодора Мирославова Цветкова

 

Председателят на Общински съвет – Панагюрище г-н Христо Калоянов връчи Удостоверения за членство в Общинския ученически парламент на учениците.


От името на Общинския ученически парламент, Димитър Новаков и Миглена Спасова благодариха на Община Панагюрище за подкрепата и представиха част от идеите и инициативите на парламента.

„За нас е чест да бъдем част от тази  младежка организация в нашия град. Ще се постараем да бъдем достойни представители на своите училища, да сме истински посланици на нашите връстници и посредници между училищната общност и общинското ръководство.

Нашите идеи и инициативи ще бъдат насочени в две направления. Първото направление е Гражданско образование. Ще се опитаме да запознаем ученическата общност с правата и задълженията на младите хора, да организираме прояви насочени към изграждане на гражданско самосъзнание и съпричастност към младежката политика на общината. Второто направление, в което ще насочим усилията си е кариерно ориентиране. Имаме идеи да организираме срещи с вдъхновяващи личности, отворени врати за запознаване с различни висши учебни заведения, за професионално ориентиране.“
Последно променен на Петък, 17 Ноември 2017 18:11