ИдентификацияЗапочва втора сесия за събиране на документи за предоставяне на закрила на деца и ученици с изявени дарби Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


От днес стартира втора сесия за събиране на документи за предоставяне на закрила на деца и ученици с изявени дарби.

Срокът за събиране на документи за предоставяне на закрила, съгласно Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище, е до 3 ноември 2017 година.

Документите, попълнени според изискванията, с приложени допълнителни материали, ще се приемат в Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.