Печат Е-мейл
Написано от Радиана Караджова   


       на 30 септември 2017 г. са извършени следните дейности:

  1. Положени в изкоп 50 метра тръби.
  2. Водоноските в селата ежедневно се презареждат с вода за битови нужди.