ИдентификацияБедствено положение в община Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Поради настъпилото продължително засушаване през месеците август и септември 2017 година, довело до силно намаляване дебита на откритите водоизточници, захранващи речните водохващания и дренажни системи, водоснабдяващи населените места на община Панагюрище и невъзможността за водоподаване поради множество аварии на магистралния водопровод се стигна до остър недостиг на вода за питейно-битови нужди.

Основното водоснабдяване на община Панагюрище за периода на засушаването до 13.09.2017 година се извършваше чрез магистрален водопровод село Злокучене. Същият е крайно амортизиран, с множество течове по трасето и постоянни аварии, поради което по него не достига необходимото количество вода до град Панагюрище и околните села.

През последните 3 дни вследствие на множеството тежки аварии  - 4 броя, а за последните 10 дни – общо 16 аварии, по магистралния водопровод е невъзможно подаването на вода към община Панагюрище.

Предвид гореизложеното и с цел недопускане на рискове за здравето и живота на жителите на община Панагюрище и необходимостта от провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи на централния водопровод, със Заповед № 564/ 15.09.2017 година на кмета на община Панагюрище е обявено бедствено положение за населените места от община Панагюрище - град Панагюрище, село Бъта, село Баня, село Оборище, село Елшица, село Левски, село Поибрене и село Попинци.

Срокът на действие на бедственото положение е 11:00 часа на 21.09.2017 година.

За овладяване на бедствието ще бъдат предприети следните мерки:

- Авариен ремонт на магистрален водопровод от село Злокучене в участъка от т. 39 по посока ОШ „Бошуля” с дължина 1 км. и от т. 40 по посока ПС ІІІ подем – 1 км.

- До нормализиране на водоснабдяването с питейна вода на населените места в общината ще се доставя вода от магистралния водопровод /при наличие на вода/, от откритите водоизточници, а при невъзможност и чрез водоноски.

За преодоляване на кризисната ситуация е сформиран щаб за координация на извършваните неотложни аварийно-възстановителни работи.

Кметът на община Панагюрище г-н Никола Белишки призовава всички жители на община Панагюрище да проявят търпение и разбиране и заедно да преодолеем тази кризисна ситуация.

Заповед № 564/ 15.09.2017 година на кмета на община Панагюрище

Последно променен на Петък, 15 Септември 2017 09:01