ИдентификацияНова спортна площадка в Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


В изпълнение на един от приоритетите на Община Панагюрище за подобряване на условията за масов и професионален спорт и здравословен живот в общината завърши изграждането на многофукционална спортна площадка в ж.к. „Оптикоелектрон – I” в град Панагюрище.


Новата многофункционална спортна площадка е изградена по проект „Обичам природата и за участвам“ на Национална програма „За чиста и околна среда – 2017“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

С участието на жителите от ж.к. „Оптикоелектрон – I” е почистен и заравнен терена.

За изграждането на многофункционалната спортна площадка са доставени и монтирани 2 броя футболни врати с мрежа, волейболна мрежа с пилони, тенис на маса за открито, два броя пейки и ограда.


Изграждането на многофункционалната спортна площадка ще спомогне за стимулиране на здравословния начин на живот чрез спорт и отдих в приятна среда.