ИдентификацияСЪОБЩЕНИЕ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Във връзка с предстоящата на 5 септември 2017 година /вторник/ от 16:00 часа в сесийната зала в сградата на Община Панагюрище информационна среща по проект: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с преобладаващ социален характер”, на интернет страница на Община Панагюрище http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=59 са публикувани Указания и Образци на документи за кандидатстване по проекта.

По време на информационната среща, организирана от Община Панагюрище, съвместно с Областен информационен център – Пазарджик, ще бъдат дадени разяснения за подготовката на документи за кандидатстване на заинтересованите лица.

 

За допълнителна информация:

Община Панагюрище

Отдел Обществени поръчки и европейски проекти

Телефон: +359 357 60048/49/