Четири са подадените проектни предложения за финансиране на младежки дейности Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


На 12 юли 2017 година изтече срокът за подаване на проектни предложения за финансово подпомагане на проекти за младежки дейности.

За първа година, по предложение на заместник-кмета „Хуманитарни дейности“ г-жа Галина Матанова, Община Панагюрище предлага нова форма на организация и възможности за изразяване на инициативността и новаторството на младите хора чрез разработени, одобрени и реализирани от тях  проекти на територията на община Панагюрище.

Проектите за младежки дейности са свързани с осъществяването на общинската политика за младежта и средствата за тяхното изпълнение се осигуряват в рамките на определените бюджетни средства за съответната година.

Четири са подадените проектни предложения за финансиране на младежки дейности:

- Проект „Най-добрият замисъл, над който някога ще работиш, си самият ти!“ на Спортен клуб „Топалов“;

- Проект „Вече знам и мога повече“ на Сдружение за развитие на малки европейски селища „Идея“, село Бъта;

- Проект „Да се кичат, да се радват, да си дойдат, да се женат“ /изследване, съхраняване и популяризиране на традиционните попински обичаи/ на Сдружение с нестопанска цел „На орището“, село Попинци;

- Проект „Здраве чрез спорт“ на Интеракт клуб - Панагюрище.

Постъпилите проектни предложения за финансиране на младежки дейности ще бъдат разгледани от Експертна комисия за разглеждане, оценяване и класиране на проектни предложения.

Последно променен на Петък, 14 Юли 2017 06:28