СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


След извършена съвместна проверка на експерти от Община Панагюрище и представители на РУ Панагюрище по подаден сигнал за нерегламентирано изземване на земни маси от общински имот, находящ се в местността „Фетинци“, землището на град Панагюрище, с ЕКТТЕ 55302, се констатира, че за пореден път от същия имот се изземват противозаконно и нерагламентирано изкопни земни маси, като същите се използват за строителство на вила, собственост на Михаил Рашков Михайлов, находяща се в село Панагюрски колонии.


По случая се извършва проверка от компетентните органи и нарушителя ще бъде санкциониран съгласно разпоредбите на българското законодателство.

Община Панагюрище изказва благодарност на хората, подали сигнала.

Вярваме, че с общи усилия ще успеем да опазим и съхраним природата на Панагюрския край.