Тази година носител на Общинската награда за краеведска дейност „Любородие“ е Регионален клуб „Традиция“ – село Баня Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


На 19 април 2017 година от 17:30 часа в Народно читалище „Виделина-1865“ ще бъде връчена Общинската награда за краеведска дейност „Любородие“.

Комисия, назначена със Заповед на кмета на община Панагюрище определи за носител на престижната награда за 2017 година Регионален клуб „Традиция“ – село Баня.

Комисията с председател Галина Матанова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности” и членове: Минка Ланджева – директор на Основно училище „Двайсти април”, доц. д-р Атанас Шопов – директор на Исторически музей - Панагюрище, Георги Георгиев – председател на Постоянната комисия „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ на Общински съвет - Панагюрище и Стефан Рапонджиев – председател на УН на ОУ „Двайсти април“, оцени високо значимостта на цялостния краеведски труд на членовете на Регионален клуб „Традиция” – село Баня, свързан с проучване на воинската и революционна история на Панагюрище и региона, изработване на униформи от различните етапи на славното българско минало, издирване и реставриране на характерни оръжия от историческото минало на страната ни и на панагюрския край и многобройните традиционни възстановки на исторически събития и участия в тържествени чествания на бележити дати, както в село Баня, така и на регионално и национално ниво.

Наградата за краеведска дейност „Любородие“ се присъжда за:

- Активна научно-изследователска и популяризаторска дейност в областта на краезнанието;

- Изследователска работа, свързана с миналото на родния край, възникването и формирането на селищата в региона, природните дадености и забележителности, стопанския облик на Панагюрския край в миналото и в наши дни, архитектурния облик на Панагюрище, етнографията, фолклора, диалектологията на региона;

- Събирателска дейност в рамките на региона чрез интересни случки, събития, личности, родове, обичаи, легенди, книги, студии, статии;

- Проучвателска работа върху: архивни материали, исторически документи, статистически данни за броя на населението и стопанското развитие на региона;

- Значими заслуги в организацията и ръководството на краеведската дейност в регионален план или в национален мащаб;

- Организационна дейност за развитие и укрепване на краеведското движение и популяризирането му;

- Активно участие в работата на краеведски кръжоци и клубове;

- Популяризаторска дейност чрез издадени краеведски книги или публикации в централния и в местния печат.

Наградата за краеведска дейност „Любородие“ е учредена от Община Панагюрище и Основно училище „Двайсти април“ – Панагюрище и представлява грамота, плакет и парична сума.

Събитието е част от Общинската годишна програма на тържествата за отбелязване на 141 години Априлска епопея и програмата за отбелязване на патронния празник на Основно училище „Двайсти април“.