Община Панагюрище с пореден одобрен проект Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   


Община Панагюрище е една от деветте общини с одобрен проект по пилотна схема Инвестиционна програма Минерални води на Национален доверителен екофонд.

Това стана ясно по време на проведена пресконференция на Министъра на околната среда и водите в оставка Ивелина Василева.

Проектът е с наименование „Развитие на находище „Баня“ чрез пълноценно използване на природния ресурс – минерална вода“ и е на обща стойност 353 694,46 лева от тях 50 % е безвъзмездна финансова помощ и 50% собствени средства.

Предвидените строително – монтажни работи по проекта са реконструкция на минерален водопровод от КЕИ № 1,2,3,4,5,6 и изграждане на нов събирателен водоем.

Общата цел, която си поставяме с реализирането на проект „Развитие на находище „Баня“ чрез пълноценно използване на природния ресурс – минерална вода“, е икономическо развитие в селския район чрез ефективно използване на природните ресурси на  минералната вода в село Баня.

Реализацията на проекта ще доведе до подобряване на качеството и повишаване на количеството на минералната вода и подобряване на  водосъбирателната и водоразпределителната мрежа за минерална вода.

Проектът отразява общите цели на местните политики за предприемане на мерки за преодоляване на негативните демографски тенденции, да се задържат младите хора, осигурявайки им по-добър живот чрез създаване на условия за развитие на местната икономика, привличане на инвеститори и развитие на туризма. Очаква се след реализирането на проекта да се увеличат  ползвателите на  минерална вода чрез привличане на инвестиции в сферата на туризма. По този начин ще се увеличат доходите на местното население, ще се увеличи броя на туристите.