Община Панагюрище кандидатства с проект по пилотна схема на Инвестиционна програма „Минерални води“ Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   
Понеделник, 19 Декември 2016 14:33


Община Панагюрище внесе в Национален доверителен екофонд проектно предложение „Развитие на находище „Баня“ чрез пълноценно използване на природния ресурс –минерална вода“ по пилотна схема на Инвестиционна програма „Минерални води“.

Общата цел на проектното предложение е икономическо развитие в селския район чрез ефективно използване на природните ресурси на минералната вода в село Баня.

Проектното предложение предвижда реконструкция и модернизация на водопровод за минерална вода и изграждане на резервоар.

Общата стойност на проектното предложение „Развитие на находище „Баня“ чрез пълноценно използване на природния ресурс –минерална вода“ е 353 694,46 лева, от които 176 847,23 лева - размер на исканата безвъзмездна финансова помощ от Инвестиционната програма „Минерални води“ и 176 847,23 лева – собствено финансиране.

Чрез реализирането на проекта ще се осигури временна заетост на местните хора, които ще бъдат ангажирани в строително–монтажните дейности, ще се подобри качеството на живот в село Баня.

Проектното предложение отразява общите цели на местните политики за предприемане на мерки за преодоляване на негативните демографски тенденции, да се задържат младите хора, осигурявайки им по-добър живот чрез създаване на условия за развитие на местната икономика, привличане на инвеститори и развитие на туризма. Очаква се след реализирането на проекта да се увеличат ползвателите на минерална вода чрез привличане на инвестиции в сферата на туризма.