Проведе се обществено обсъждане на проекта на Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   
Четвъртък, 15 Декември 2016 14:28


Обществено обсъждане на проект на Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище се проведе днес в Сесийна зала на Община Панагюрище.

Нормативният акт е разработен от ресор „Хуманитарни дейности“ във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование, който влезе в сила от 1 август 2016 година.

Общественото обсъждане бе открито от заместник-кметът по хуманитарните дейности на община Панагюрище г-жа Галина Матанова.

На проведеното обществено обсъждане присъстваха председателят на постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт към Общински съвет – Панагюрище г-н Георги Георгиев, директорът на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище г-жа Недялка Наплатанова и целия екип на Центъра,  заместник-директорът на ОУ „Проф. Марин Дринов“ г-жа Богдана Шишкова, представители на Община Панагюрище, заинтересовани граждани.


В презентацията си г-жа Матанова акцентира върху най-важните моменти от разработения Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие, като подчерта, че с прилагането на този Правилник се цели предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците чрез организиране на дейности за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, придобиване на умения за лидерство, кариерно ориентиране и консултиране.

Очакваните резултати от прилагането на Правилника за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище са утвърждаване на Центъра като позитивна система за провеждане на модерно, достъпно, качествено и непрекъснато образование за децата и учениците на община Панагюрище, а също и усъвършенстване на системата за управление, контрол и качествено предлагане на услугите в Центъра.

От включилите се в общественото обсъждане, всички подкрепиха проекта на Правилник за устройството и дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище.

В заключение, г-жа Галина Матанова благодари на всички за участието и проявения интерес и пожела на екипа на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище ентусиазъм и стремеж към развитие на институцията.