ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПАНАГЮРИЩЕ СЕ РАЗВИВА Печат Е-мейл
Написано от Връзки с обществеността   
Сряда, 14 Декември 2016 07:57


Заместник-кметът по хуманитарни дейности г-жа Галина Матанова и представители на „Асарел-Медет“ АД, „Оптикс“ АД, „Оптикоелектрон груп“ АД и Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, които влизат в състава на Съвета по внедряване на пилотния проект „Дуална система за професионално образование в община Панагюрище“, проведоха поредна работна среща в сградата на професионалната гимназия.

В началото на работната среща г-жа Лушка Апостолова – директор на Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм  представи постигнатите резултати от стартиралия пилотен проект „Дуална система на образование в община Панагюрище“, успешното сътрудничество между Община Панагюрище, бизнеса и Професионалната гимназия, както и планираните бъдещи действия и очаквания при реализирането на проекта.

В рамките на работната среща представителите на бизнеса обобщиха броя на необходимите за дружествата кадри и обсъдиха вариантите за сформиране на паралелки за следващия план-прием на ученици след седми и осми клас. Бяха обсъдени и определени следващите стъпки за постигането на по-добро професионално образование и обучение, ориентирано към потребностите на бизнеса.